Ons bedrijf

Het verhaal van Precisie Mekaniek Ronse begint bij Robert De Meue en zijn schoonbroer Arsène Demortier. In 1922 gingen ze met zijn tweetjes hun geluk beproeven in Noord-Frankrijk waar ze als meestergast aan de slag konden in het constructiebedrijf Duvivier en Six-en–Roubaix. Ze namen er de gereedschapsmakerij voor hun rekening. Dat liep zo goed dat de twee Ronsenaars met nog een aantal vrienden een bedrijf oprichtten in datzelfde Roubaix waar vleesmachines werden gebouwd. Ontgoocheld door onenigheid met hun zakenpartners maar gesterkt door hun ervaring en hun vakkennis, keerden Robert en Arsène terug naar Ronse waar ze een constructiewerkplaats en een bronsgieterij begonnen.

Op 15 augustus 1926 ondertekenden Robert De Meue, Arsène Demortier en Gustave Derijcke het document, dat het onstaan van "Atelier voor Mechanische Constructie" bezegelde. In een bijgebouw van het toenmalige hotel-restaurant Jules Flamant in de Boulevard de la gare begonnen ze met de constructie van werktuigen die speciaal in de textielnijverheid gebruikt werden. In de jaren twintig was de textielnijverheid de belangrijkste industrie van Ronse en omstreken en aldus maakten talrijke textielfabrieken een belangrijk deel van het kliënteel. Ook auto's vonden hier de nodige wisselstukken en op de draaibanken werd het precieze werk uitgevoerd door 7 werklieden.

Het gebouw aan het station werd te klein en in 1937 verhuisde de firma naar de Olifantstraat 30, schuin tegenover het huidige P.M.R.Door de verhuis veranderde de naam ook in "La Précision Mécanique de Renaix". De personenvennootschap had tot doel het bouwen en verhandelen van werktuigen en het smelten van metalen. De bronsgieterij werd niet behouden en verder gezet door Gustave Derijcke. Vader Demortier nam zijn zoon André in dienst.

Het gebouw aan het station werd te klein en in 1937 verhuisde de firma naar de Olifantstraat 30, schuin tegenover het huidige P.M.R.Door de verhuis veranderde de naam ook in "La Précision Mécanique de Renaix". De personenvennootschap had tot doel het bouwen en verhandelen van werktuigen en het smelten van metalen. De bronsgieterij werd niet behouden en verder gezet door Gustave Derijcke. Vader Demortier nam zijn zoon André in dienst.

Na de oorlog, in 1944, startte Marcel De Meue en doorliep alle geledingen van het bedrijf. In die tijd specialiseerde de firma zich in het vervaardigen van roestvrijstalen onderdelen en machines voor het appreteren en verven van stoffen.

In 1962 overleed Robert De Meue en nam zijn zoon Marcel de leiding van La Précision Mécanique de Renaix over. Het machinepark breidde uit – draaien, frezen, slijpen maar ook plaatbewerking – en opnieuw werd het pand te klein. Men hoefde niet ver te zoeken: de gebouwen aan de andere kant van de straat waren te koop. In 1967 verhuisden ze naar de fabriek Van Caeneghem. En daar is P.M.R. nog steeds gevestigd.

Na de dood van Arsène in 1972, werd diens zoon André vennoot in het bedrijf en hield hij zich bezig met de adminstratieve kant van de zaak. Marcel nam de technische leiding op zich. Toen werd nog 80% van de product gerealiseerd door de textielsector. Gezien de crisis in die sector werd uitgekeken naar andere mogelijkheden. 1984 is een ander mijlpaal voor de firma. Michel De Meue kwam in het bedrijf dat vanaf toen Precisie Mekaniek Ronse heette en splitste van haar zusterfirma Servo-Center. P.M.R. kwam zo voor 100% in handen van de familie De Meue. Er was een uitbreiding qua personeel, machinepark en werkruimte. Ook het studiebureau werd verruimd en geïnformatiseerd.

Tot in 1993 bleven vader Marcel en zoon Michel samen het bedrijf door de economische woelige tijden loodsen. In dat jaar werd Michel zaakvoerder.

Michel leidde het bedrijf voorbij het millennium, de euro en de bankcrisissen. Dat deed hij voortreffelijk. Bewijs daarvan is dat meerdere personen 30, 35 en zelfs 40 jaar tewerkgesteld zijn bij P.M.R. De laatste twee jaar voor zijn overlijden was Michel veel afwezig door ziekte. Hij bleef alles perfect opvolgen langs de zijlijn tot hij ons in 2013 ontviel.

De erfgenamen zetten P.M.R. verder zoals het bedoeld is. Het afleveren van kwaliteitswerk met de groootste flexibiliteit.